კონტაქტი

ჰოლდინგი   “მედ ეფემ”- ი

ქ. ბათუმი რუსთაველის 37. 

ტ:  595 98 98 01

E_mail:  info@batumifm.ge